Czym jest RODO i na czym polega w praktyce?

RODO to inaczej kompleksowa regulacja przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Mimo że pojawiła się za sprawą unijnych wymogów już w 2018 roku, istnieje jeszcze liczna grupa społeczna, która nie ma zbyt dużej świadomości na temat tego zjawiska. Dlaczego wprowadzono RODO i na czym polega jego praktyczne zastosowanie? 

Kto i dlaczego wprowadził RODO? 

Za wprowadzenie RODO odpowiada Ustawodawca Europejski. Ostatnie 20 lat w dziedzinie gospodarki, a także przemian społecznych stoi pod znakiem silnego wzrostu przepływu danych osobowych, co ma nierozerwalny związek z rozwojem najnowocześniejszych technologii, w tym z Internetem. Dane osób fizycznych, spółek handlowych zaczęły być wykorzystywane na większą, niż do tej pory skalę, co zawsze wiąże się z możliwością popełniania przestępstw na tle podszywania się pod inny podmiot gospodarczy lub fizyczny. 

Analiza ryzyka Rodo 

Analizą ryzyka RODO nazywamy szereg czynności badawczych, które mają nakreślić problem związany z niewłaściwą ochroną danych osobowych. Szacuje się prawdopodobieństwo wystąpienia nadużyć w oparciu o niewłaściwe przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w firmie. W tej chwili dostępna w sieci analiza ryzyka RODO wzór pozwala wszystkim odpowiedzialnym za badania szybko określić kryteria ryzyka. Mogą być znikome, niskie lub wysokie. 

Ocena ryzyka RODO 

Każdą analizę ryzyka RODO wieńczy ocena. Trzeba pamiętać o tym, że nie da się przygotować fachowej i profesjonalnej oceny bez przygotowania badań. Przygotowana ocena ryzyka RODO wzór pokazuje stopień zagrożenia nieprawidłowym przetwarzaniem danych, a także prezentuje sposoby na poprawę sytuacji i ściślejsze przechowywanie informacji, które nie powinny przedostawać się do ogólnego użytku. Złym skutkom można zapobiegać, a te, które mimo dobrej woli, pojawiły się już wcześniej – minimalizować. Metody korekcji i naprawy baz danych pod kątem inwazyjności powinny być dopasowane do wielkości oraz prawdopodobieństwa wystąpienia danego problemu. 

Ocena ryzyka RODO – etapy 

Przeprowadzając analizę RODO zakończoną oceną, powinniśmy zwracać uwagę na:

  • sukcesywną inwentaryzację danych osobowych w firmowych komputerach oraz w szafach, gdzie regularnie dostarczane są dokumenty w formie wydruku, trafiające później np. do segregatorów lub specjalnych teczek 
  • określenie, jakiego rodzaju przetwarzanie danych przynależy do danego typu dokumentów, jaka podstawa prawna do tego upoważnia 
  • spis zagrożeń, przez które dane mogą się wydostać poza obszar firmy, mogą być to ataki hackerów, ale także włamania, kradzieże oraz działania nieuczciwych pracowników na rzecz konkurencji 
  • analizę zajść z przeszłości, jeśli sytuacje z wyciekiem danych osobowych kiedyś powtarzały się zbyt często, być może to znak, że trzeba zadbać o konkretniejsze i bardziej efektywne narzędzia ochrony 

Częścią oceny ryzyka RODO jest także oszacowanie kosztów ewentualnych szkód, płynących z tytułu niewłaściwego dbania o ochronę danych osobowych. W ten sposób firma może się przygotować na ewentualne wypłaty odszkodowań oraz wdrożenie programu usprawnienia i zoptymalizowania ochrony systemu zarządzającego przepływem informacji dotyczących pracowników i interesantów. 

Czym jest RODO i na czym polega w praktyce?
Przewiń do góry