Eksmisja lokatora – co warto wiedzieć 

Eksmisja lokatora z mieszkania może być stresująca, zwłaszcza jeśli wcześniej miałeś dobre relacje z lokatorem. Ale jest to coś, co będziesz musiał zrobić, aby ruszyć do przodu z własnym mieszkaniem. Jeśli chcesz eksmitować lokatora z jakiegokolwiek powodu, jest kilka rzeczy, które musisz wiedzieć wcześniej. Tutaj wyjaśniamy, co się dzieje, gdy właściciel chce eksmitować lokatora, jak również proces z tym związany i potencjalne konsekwencje eksmisji.

Co się dzieje, gdy właściciel chce eksmitować lokatora?

Eksmisja może nastąpić w przypadku, gdy osoba nie chce opuścić mieszkania z powodu wypowiedzenia umowy (np. ze względu na niepłacenie czynszu) lub pomimo wygaśnięcia umowy najmu. Jeśli osoba nie spłaca zobowiązań konieczne jest w pierwszej kolejności przekazanie lokatorowi pisma, oświadczającego o wypowiedzeniu umowy i wyznaczeniu miesięcznego terminu na spłatę zaległości. Zawiadomienie musi być dostarczone ręcznie lub wysłane pocztą polską za potwierdzeniem odbioru.

Aby eksmitować lokatora, należy to zrobić prawidłowo. Oznacza to, że proces eksmisji musi rozpocząć się od wypowiedzenia. Właściciel mieszkania nie może sam wyeksmitować niechcianego lokatora. By odzyskać mieszkanie konieczne jest wkroczenie na drogę sądową – wytoczenie sprawy o eksmisję lub procedura uproszczonej eksmisji. 

Jak legalnie wyeksmitować lokatora z mieszkania

Proces eksmisji lokatora zaczyna się od doręczenia mu zawiadomienia o rezygnacji. Jeśli nie przyniesie to żadnych polubownych skutków, właściciel składa w sądzie pozew o eksmisję. Pozew składa się w sądzie rejonowym i dołącza wszystkie potrzebne dokumenty takie jak: 

  • umowa najmu,
  • wypowiedzenie umowy,
  • oświadczenia,
  • uzasadnienie, gdzie opisane zostaną okoliczności konieczności eksmisji i podjęte do tej pory działania. 

W pozwie stwierdza się, że właściciel jest właścicielem mieszkania i że lokator musi się wyprowadzić. Jeśli sąd uzna, że lokator pozostaje w mieszkaniu nielegalnie, wydaje wyrok nakazujący opuszczenie lokalu. 

Proces eksmisji

Po uprawomocnieniu wyroku lokator musi opuścić mieszkanie. Jeśli wciąż nie chce tego zrobić, właściciel może zwrócić się do sądu, aby ten nadał klauzulę wykonalności. Z takim tytułem należy udać się do komornika. Eksmisji dokonuje się przymusowo, polega na usunięciu niechcianego lokatora z mieszkania. Komornik w pierwszej kolejności wzywa taką osobę do polubownego opuszczenia lokalu wyznaczając jednocześnie ostateczny termin. Jeśli działania te nie przynoszą skutku komornik podejmuje niezbędnych czynności, by pozbyć się dzikiego lokatora. Może w tym celu skorzystać z pomocy policji. 

Proces eksmisji nie odbywa się jednak natychmiastowo. Zakazana jest eksmisja na bruk, zatem niechciany lokator musi otrzymać od sądu prawo do lokalu socjalnego. Takie lokale nie zawsze są dostępne, a oczekiwanie na nie  wydłuża całą procedurę. Niektóre osoby są dodatkowo specjalnie chronione np. kobiety w ciąży czy osoby niepełnosprawne. 

Aby zabezpieczyć swoją własność i ustrzec się w przyszłości konsekwencji nielegalnego najmu, właściciele mieszkań podpisują umowy najmu okazjonalnego. Przyszły najemca przed notariuszem, na przykład w kancelaria prawna Bielsko-Biała podpisuje dokumenty wskazujące mieszkanie do którego przeprowadzi się w razie konieczności eksmisji. W przypadku rozwiązania umowy i nie zwolnienia mieszkania, właściciel musi złożyć wtedy do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Taki dokument zabezpiecza właściciela na nieprzychylne okoliczności. 

Potencjalne konsekwencje eksmisji

Niezależnie od tego, czy uda ci się skutecznie wyeksmitować lokatora z mieszkania, czy nie, istnieją pewne potencjalne konsekwencje, z którymi będziesz musiał się zmierzyć. Mogą one obejmować: 

  • Potencjalne pozwanie cię przez lokatora za fałszywą eksmisję,
  • Utrata pieniędzy za kaucję,
  • Zniszczenia mieszkania w akcie zemsty,
  • Długie oczekiwanie na zwrot mieszkania w przypadku oczekiwania na lokal socjalny,
  • Małe szanse na odszkodowanie z powodu bezumownego korzystania z mieszkania.

Jeśli jesteś w sytuacji, która zmusza Cię do podjęcia decyzji o eksmisji warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnika. Z pewnością pomoże Ci w podjęciu właściwych kroków. Warto, by dopilnować wszystkich terminów i wypełnić wnioski prawidłowo. Sytuacja z niechcianymi lokatorami jest na tyle stresująca, że decyzja o pomocy w zakresie eksmisji pomoże odciążyć nadszarpnięte nerwy. 

Eksmisja lokatora – co warto wiedzieć 
Przewiń do góry